"YPRT - Youth Protection Roundtable" was a project of the Digital Opportunities Foundation in 2006 - 2009.
This page is no longer maintained. Okay

Other languages: Project abstract in Finnish language

Youth Protection Roundtable (YPRT) on Euroopan komission Safer Internet - toimintaohjelman rahoittama hanke, joka käynnistyi lokakuussa 2006 jatkuen huhtikuuhun 2009. YPRT on teknisistä ja pedagogisista asiantuntijoista koostuva asiantuntijaryhmä.

YPRT ryhmän tavoitteena on rakentaa vuorovaikutteinen sosiotekninen lähestymistapa lasten ja nuorten suojeluun internetin haitallisilta vaikutuksilta. Käyttäjiä – alaikäisten kohdalla lasten huoltajia - olisi rohkaistava näkemään itse, kuinka suojautua internetin haitallisilta vaikutuksilta. Laittomia sisältöjä vastaan taistelun lisäksi on tärkeää korostaa käyttäjien mediataitoja, kuten medialukutaitoa, sekä teknisten ratkaisujen sekä niiden saatavuuden merkitystä. Teknisten ratkaisujen käytettävyydessä on huomioitava nuoret netinkäyttäjät.

YPRT:n tavoitteena on edistää keskustelua ja näkökulmien vaihtoa pedagogisiin kysymyksiin erikoistuneiden lasten suojeluorganisaatioiden asiantuntijoiden sekä teknisten, kuten suodatus- ja esto-ohjelmia sekä ohjelmistoja tarjoavien tahojen asiantuntijoiden välillä. Vuorovaikutuksen tavoitteena on edesauttaa yhteisen näkökulman syntymistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvien internetin haitallisten vaikutusten ehkäisemisessä.

Ryhmään kutsutut jäsenet työstävät aihetta viidessä tapaamisessa. Tapaamisten tulokset ja materiaalit julkaistaan hankkeen verkkosivuilla. Tarkempia lisätietoja YPRT ryhmän työskentelystä löytyy englanniksi Menu-valikosta.