"YPRT - Youth Protection Roundtable" was a project of the Digital Opportunities Foundation in 2006 - 2009.
This page is no longer maintained. Okay

Other languages: Project abstract in Czech language

Kulatý stul ochrany mládeže (Youth Protection Roundtable) je projekt financovaný Evropskou komisí v rámci Akcního plánu pro bezpecnejší internet (Safer Internet Action Plan). Tento projekt beží od listopadu 2006 do dubna 2009.

Cílem projektu „Kulatý stul ochrany mládeže ” je vytvorit mezioborový socio-technický prístup k otázce ochrany mládeže. Uživatelé – v prípade nezletilých odpovedné dospelé osoby – by meli být dostatecné vybaveni, aby mohli ucinit vlastní rozhodnutí jak naložit se škodlivým a nechteným obsahem na Internetu.

Pro boj s ilegálním obsahem prímo u zdroje by meli být uživatelé pocítacove gramotní a disponovat potrebnými technickými nástroji. Soucasne by mela být propagována dostupnost techto nástroju posilujících uživatele. Cílem projektu Kulatý stul ochrany mládeže je tedy usnadnit a koordinovat výmenu názoru mezi detskými sociálními pracovníky a technickými experty na technická a pedagogická opatrení na omezení nechteného a škodlivého obsahu.

Clenové Kulatého stolu ochrany mládeže budou pozváni na pet spolecných setkání. Úcast na každém setkání bude jen pro zvané. Dokumenty a výstupy z jednotlivých setkání budou vystaveny na webových stránkách.

Pro více informací (v anglickém jazyce) o cinnosti Kulatý stul ochrany mládeže zvolte prosím z príslušných položek v levém menu na této stránce.