"YPRT - Youth Protection Roundtable" was a project of the Digital Opportunities Foundation in 2006 - 2009.
This page is no longer maintained. Okay

Other languages: Project abstract in Slovenian language

"The Youth Protection Roundtable" je EU projekt financiran s strani akcijskega nacrta Varnejši internet za obdobje med novembrom 2006 in aprilom 2009.

Poslanstvo projekta je ustanovitev interkomunikacijskega družbeno-tehnicnega pristopa k zašciti mladih. Uporabniki- odgovorni odrasli in starši- morajo pridobiti taka znanja, da bodo znali sami odlocati, kako ravnati v primeru, ko naletijo na škodljive in nezaželene spletne vsebine.

Da se bodo uporabniki znali zašcititi pred nelegalnimi vsebinami, morajo nujno razpolagati z ustreznimi znanji ter tehnicnimi orodji. Zato je potrebno promovirati dostopnost do tovrstnih orodij. Najpomembnejši cilj tega projekta je zato zagotoviti izmenjavo izkušenj in pogledov razlicnih strokovnjakov s podrocja zašcite otrok in tehnicnih strokovnjakov v povezavi s tehnicnimi in pedagoškimi ukrepi proti nezaželenim in škodljivim spletnim vsebinam.

Clani projekta se bodo v obdobju trajanja projekta srecali petkrat. Srecanj se je mogoce udeležiti le na podlagi povabila. Vsi dokumenti s srecanj in rezultati bodo objavljeni na tej spletni strani.

Dodatne informacije o projektu "Youth Protection Rountable" lahko najdete v meniju, ki se nahaja na levi strani.